கங்கை புத்தக நிலையம்

நாவல்நூல் அலமாரி

மேலாண்மை பொன்னுசாமியின் “ ஊர் மண்”

தாயாய், பிள்ளையாய் பழகி வரும் ஒரே ஊரைச் சார்ந்தவர்களான பல்வேறு சாதிக்காரர்களே இந்நாவலின் கதை மாந்தர்கள். தாழையா நாடார் – நிச்சயமாய் இந்நாவலை வாசித்து முடித்த நீண்ட

Read More