உலா பதிப்பகம்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

பா . சேதுமாதவனின் “சிறகிருந்த காலம்”

‘பேனா முனையின் உரசல்’, ‘புலன் விழிப்பு’ என்ற கவிதை தொகுப்புகளின் வழியாகவும், ‘தீராச் சொற்கள் ‘என்ற சிறுகதை தொகுப்பு வழியாகவும் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே எனக்கு அறிமுகமானவர் திருச்சியை

Read More