உயிர்மழை பொழிய வா

Exclusiveநூல் விமர்சனம்புனைவு

பிரிதல் நிமித்தங்களில் உயிர்மழை.

 அன்பாதவனின் “உயிர்மழை பொழிய வா ! “ கவிதைத் தொகுப்பு முன்வைத்து. காதல், காமம் போன்ற உணர்வுகளும், உணர்ச்சிகளும் ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் பொதுவான ஒன்றாக இருந்தாலும்,

Read More