ஈழம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

பொன்னிறகுப் பறவையின் பயணம்: இச்சா

சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதிச் செல்கிறது – பிரமிள் தீரமிக்க ஆலா பறவை ஷோபாசக்தியின் சொற்களில் முதல்

Read More
இன்னபிறநூல் அலமாரி

ஈழ யுத்தத்தின் சாட்சிகள் (2009 போர்)

2009, மே மாதம் ஈழத்தில் போர் முடிவுக்கு வந்தது. 2011, ஜுலை மாதம் நான் தமிழீழம் சென்றேன். போர் நிகழ்ந்த இடங்களைப் பார்த்தேன். போரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும்,

Read More