இருவாட்சி இலக்கிய துறைமுகம்

கவிதைகள்நூல் அலமாரி

இருட்டை விரட்டிய அரளியின் மதியம்

கவிதை என்பது யாதெனில் என்ற கேள்விக்கு.., பிரமிள் அது ஒரு தியானம் என்றார். இன்குலாப்.., அதுவொரு போர் கருவி என்றார். ரமேஷ் பிரேம் அது புனைவுகளின் அரசியல்

Read More