இரா.முருகவேள்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

செம்புலம் – விமர்சனம்

தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக மக்களின் வலியை, அதன் உண்மை நிலையை பிரச்சினைகள் நிறைந்திருக்கும் அதன் சமகாலத்திலேயே எழுத்தின்மூலம் பதிவு

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

புனைபாவை

ஊடுருவிப் பார்க்கும் அறிவு இல்லாதவர் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் உயிரில்லாத மண் பொம்மையை போன்றவர் தான் என்பதை வள்ளுவர், ” நுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம் மண்மாண்

Read More