ஆர். எம். நௌஸாத்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

நட்டுமை

தோழர் கோமகனின் கைங்கரியத்தால் ‘நட்டுமை’ புதினம் சமீபத்தில்தான் என் வசம் சேர்ந்தது. வயல்களில் தேங்கியிருக்கும் நீரைத்திருட்டுத்தனமாக வரப்புகளில் பிளவையோ தரையில் துளையையோ உண்டுபண்ணிப் பிறிதொருவரின் வயலுக்குள் கடத்திவிடுவதை

Read More