ஆய்வு நூல்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

“அருந்தவப்பன்றி” சுப்பிரமணிய பாரதி – ஓர் ஆய்வுப்பார்வை

பாரதியை படிக்கும் போதெல்லாம் அழ முடிகிறது. சிரிக்க முடிகிறது. சிந்திக்க முடிகிறது. தனித்திருக்க முடிகிறது. தவித்திருக்க முடிகிறது. இப்படி வேக வேகமாய் எழுதி விட முடிகிறது. பாரதி

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

ஹைக்கூ தூண்டிலில் ஜென் – ஒரு பார்வை

இந்நூலின் பெயரைப் படித்தால் என்ன உணர்கிறீர்களோ அதே உணர்வை நூலின் இறுதி பக்கம் வரை உணரக் கொடுத்திருக்கிறார் பேரன்பிற்குச் சொந்தக்காரரான கோ.லீலா அவர்கள். பொதுவாக ஹைக்கூ, ஒவ்வொருவரின்

Read More
இன்னபிறநூல் அலமாரி

தேவரடியார்: கலையே வாழ்வாக

சங்க காலம் தொடங்கி, இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை தமிழகத்தின் நடனம், இசை, ஓவியம், சிற்பம் ஆகிய கலை வடிவங்கள் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று வந்திருக்கின்றன. தமிழகக் கலைகள்

Read More
இன்னபிறநூல் அலமாரி

லீலா தரும் நுட்பத் தெறிப்புகள்

கோ.லீலாவின்  “ஹைக்கூ தூண்டிலில் ஜென்” நூலுக்கு ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய அணிந்துரை.  நம் தமிழ் மொழியில் ஹைக்கூக் கவிதைகளை நிலை நிறுத்தியவர்களில் பெண்களின் இடம் குறிப்பிடத்தக்கதென்றே நான்

Read More