ஆனந்த்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

அவரவர் கைமணல் – விமர்சனம்

“ஒரு கவிதையை – நல்லதொரு கவிதையை – ஒரு வாசகன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் வாசிக்க முடியும். அவன் அகவளர்ச்சிக்கேற்ப அந்தக் கவிதையும் அவனுடன் சேர்ந்து வளரும்.

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

சுற்றுவழிப்பாதை – விமர்சனம்

  அவரவர் கை மணல், காலடியில் ஆகாயம், அளவில்லாத மலர், இளவரசி கவிதைகள் என ஆனந்த் அவர்களை கவிஞராக தான் அறிமுகம். அவருடைய கவிதைகள் சிறிய சிமிழுக்குள்

Read More