ஆதி பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

சுளுந்தீ- நாவல் விமர்சனம் – 2

கால சக்கரத்தை நாம் சுழற்றும் போது இருட்டு மட்டுமே அதில் அதிகம் புலனாகிறது. போதுமான வெளிச்சம் நமக்குக் கிடைப்பதில்லை. மன்னர்களின் பெருமைகளை வெற்றிகளை செயல்களை மட்டுமே பேசுவது

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

சுளுந்தீ – நாவல் விமர்சனம் -1

சிறுபிராயத்தில் அப்பா, பெரியப்பா, சித்தப்பா, தாத்தா நிறைந்திருக்கும் கூட்டுக் குடும்பத்திற்கே சவரம் செய்து விட அய்யப்பன் நாவிதர் வருவார்‌. வர்மம் கூட தெரிந்திருக்குமோ என்று ஐயப்படும் அளவுக்கு

Read More