ஆகுதி பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

நினைவுக் கலயத்திலிருந்து ஒரு துளி

கவிதைகள் பெருகி வரும் காலமிது. அதிலும் நவீன கவிதை மொழி நான்கு கால் பாய்ச்சலில் வேகமெடுத்து நம் இலக்கிய உலகமே அதற்குள் இயங்குவது போல் ஒரு பாவனையாகி

Read More