அழிசி பதிப்பகம்

Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

‘அழிசி’ ஸ்ரீநிவாசன் : தெரிவிக்கும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு  அழிசி பதிப்பக உரிமையாளர் ஸ்ரீநிவாசன் அவர்கள் வாசகர்களின் கவனத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள் இதோ..       

Read More