அல்லி பாத்திமா

நூல் விமர்சனம்புனைவு

பாண்டிச்சி

கேரள மாநிலத்தில் பிறந்து பெற்றோர்கள் வாயிலாகத் தமிழ்ச்சுவை உணர்ந்து இன்று கேரள அரசு மேநிலைப் பள்ளி, குமுளியில் தமிழ் ஆசிரியையாகப் பணியாற்றுகிறவர் அல்லி பாத்திமா. மக்களின் வாழ்வியலுடன்

Read More