அறம் பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஒரு சவரக்காரனின் கவிதை மயிருகள் – ஒரு பார்வை

“செரைக்க போக வேண்டியது தானல ஒரு மயிரும் புடுங்க வேண்டாம் நீ வழிச்சது போதும் இவன் பெரிய மயிராண்டி அந்த மயிரெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இப்படி சம்பந்தமே

Read More