அரவிந்த் வடசேரி

இணைய இதழ்கள்

அரவிந்த் வடசேரியின் “வைரமணி” -சிறுகதை ஒரு பார்வை

“ஒரு ஆணுக்கும் ஆணுக்குமான தொடுதலும் தொடுதல் நிமித்தமான புரிதலும்” என்பதாகத் தான் இந்தக் கதை நமக்குள் பதிவாகிறது. நகப்பூச்சும் பொட்டும் தொட்டுப் பேசும் இயல்புமென மேலோட்டமாக எடுத்தாளப்பட்டு

Read More