அமேசான் கிண்டில்

குறுங்கதைகள்நூல் அலமாரிமின்னூல்

நரேஷின் ‘மஜ்னூன்’ குறுங்கதைகளின் தொகுப்பு குறித்த பார்வை

அமேசான் கிண்டிலில் அண்மையில் மின் நூலாக வெளிவந்துள்ள, யதார்த்தவாதம், மாய யதார்த்தம், அறிவியற் புனைவு உள்ளிட்ட வகைமைகளையும் நகைச்சுவை, காதல், பிரிவு, பெருந்துயரம் போன்ற உணர்வு வெளிப்பாடுகளையும்

Read More