அப்பு சிவா

இணைய இதழ்கள்

அப்பு சிவாவின் “ பாத்துமா கோடாரி” – சிறுகதை ஒரு பார்வை

சொன்னதைச் செய்வான், தந்ததைத் தின்பான்,எங்கிருந்து வந்தான், எவர் மூலம் வந்தான்,எப்படி வந்தான், எப்ப வந்தான்னு அவனைப் பத்தி எதுவும் தெரியாது. அப்படியொருத்தனை நம்ம ஊருலயுமே நிச்சயம் இருப்பான்.நாம

Read More