அபுனைவு- கட்டுரை

நூல் அலமாரி

இங்கேயும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் – ஒரு பார்வை

”இங்கேயும் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள்” என்ற நண்பர் விஜய் மகேந்திரன் அவர்கள் எழுதிய நூல் தான் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக என்னுடனேயே பயணம் செய்தது. எனக்கான வேலைகளுக்கு

Read More