அபிநயா ஸ்ரீகாந்த்

இன்னபிறநூல் அலமாரி

ராஜாளிப் பார்வையில் ஒரு பயணம்!

அபிநயா ஸ்ரீகாந்த் எழுதிய  “ஏழு ராஜாக்களின் தேசம்” நூலுக்கு எழுத்தாளர் முகில் எழுதிய அணிந்துரை. ‘எம் பெரிய பையன் துபாய்ல இருக்கான்’, ‘எல்லாம் துபாய் சம்பாத்தியம்’, ‘பாஸ்போர்ட்

Read More