அன்னை இராஜேஸ்வரி பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

சொர்ணபாரதியின் ”எந்திரங்களோடு பயணிப்பவன்” – விமர்சனம்

மனித மனம் அவன் வாழும் வாழ்வைப் போலவே பிரதிபலிக்கக் கூடியது. எந்திரங்களோடு மனித குலம் வாழப் பழகிய நூறாண்டுகளில் அவனுள் நிகழ்ந்த மாற்றங்களும் அளவிட முடியாதவை. புரியாத

Read More