அனிதா சந்திரசேகர்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மனக்கூடு – விமர்சனம்

( பறத்தல் இனிது -பக் 20 ) விரல் வழி கசியும் இவ் வரிகளின் வழியே தான் அனிதா சந்திரசேகரின் மனக்கூடு என்ற கவிதை தொகுப்பை கடந்து

Read More