அனார்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

வாள் உறைக்குள் கனவை நிரப்புமொரு அரசி

இஸ்ஸத் ரீஹானா முஹம்மட் அஸீம் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட அனார் 1990 களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து ஈழத் தமிழின் நவீன கவிதைக்கு அறிமுகம் ஆன  மிக முக்கியமான கவிஞராக

Read More