அதியமான் கார்த்திக்

புனைவு

கடவுளின் நாற்காலி – ஒரு பார்வை

பெயர் மற்றும் அட்டைப்படத்திற்காகவே வாசிக்க விரும்பிய புத்தகம் . புத்தகம் கையில் கிடைப்பதற்கு முன்பாகவே கதை குறித்த சில அனுமானங்களை வைத்திருந்தேன். கடவுள் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு

Read More