அசோக்ராஜ்

சிறுகதைகள்நூல் அலமாரி

நிகழ்தகவு

விறுவிறு விரைவு மின்தொடர்! முகநூலில் நான் கணக்குத் தொடங்கிய பிறகு, எனக்கு ஆச்சரியமூட்டிய விஷயம், இங்குள்ள பிரபலமில்லாத சிலரது எழுத்துத்திறன். சொல்ல வந்த கருத்தைச் சுருக்கமாகவும் அழகாகவும்

Read More
சிறுகதைகள்நூல் அலமாரி

மைசூர் சாண்டல் ரவுண்ட் சோப்

அசோக்ராஜ்ஜின் “மைசூர் சாண்டல் ரவுண்ட் சோப்” சிறுகதைத் தொகுப்புக்கு எழுத்தாளர் கணேசகுமாரன் எழுதிய அணிந்துரை கண்ட கேட்ட கதைகள்! ‘நம் முன்னோர்களின் வடிவில் கதை சொல்லிகள் மறைந்துவிட்ட

Read More