அகிலா

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

இங்கிலாந்தில் 100 நாட்கள் – பயண இலக்கியம் – ஒரு பார்வை

பயணம் என்றாலே நம் அனைவருக்கும் உற்சாகம்  எங்கிருந்தோ தொத்திக் கொண்டு விடும்.  நம் உயிரின் ஆவலாக பயணமே நம்மை என்றும் புதுப்பித்தபடி உள்ளது என்பதை உள்ளூர் போன்ற

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

அகிலாவின் “மணலில் நீந்தும் மீன்கள் ” ஒரு அறிமுகம்

மனிதனுக்கு உடலை உறுதி செய்ய வேண்டுமென்றால் ஊட்டச்சத்து அவசியம் வேண்டும். அதேபோல், மனதுக்கு ஊட்டச்சத்து வேண்டும் என்றால் எழுத்தும், வாசிப்பும் மட்டுமே இருக்கிறது. வாழ்க்கை பல சமயங்களில்

Read More