அகதா

நூல் விமர்சனம்புனைவு

அசோக வனம் செல்லும் கடைசி ரயில் – ஒரு பார்வை

விதையும் கவிதை சார்ந்த வாழ்வும் என்பது பட்டாம் பூச்சிகளுடன் காதல் செய்வது. தவம் கலைந்த புத்தனோடு குத்துப்பாட்டுக்கு ஆடுவது. மூச்சு முட்ட முத்தமிட்டுக் கொண்டே மூக்கும் மூக்கும்

Read More