ஃப்ரான்ஸ் எமில் சீலன்பா

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

சாதுவான பாரம்பரியம்

பெருந்தொற்று ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தையே  கலங்கடிக்கும்  இந்த சூழலில் நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட  சாதுவான பாரம்பரியம் என்கிற  ஃபின்லாந்து நாவல் நமது தற்போதைய  வாழ்வின் மீதான புரிதலை

Read More