வெளி இணைப்புகள்

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1adzhUbVh1QnhsOCIsImltYWdlX2lkIjotMSwiaW1hZ2VfdXJsIjoiaHR0cHM6Ly9pbWcueW91dHViZS5jb20vdmkvWnc4VG1YdUJ4bDgvbWF4cmVzZGVmYXVsdC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IlNhbGFtIEFsYWlrIEJvb2sgTGF1bmNoIEV2ZW50IHwgQXRoaXlhIFNwZWVjaCB8IFNob2Jhc2FrdGhpIHwgS2FydXBwdVByYWRoaWdhbCIsInN1bW1hcnkiOiJTYWxhbSBBbGFpayBCb29rIExhdW5jaCBFdmVudCB8IEF0aGl5YSBTcGVlY2ggfCBTaG9iYXNha3RoaSB8IEthcnVwcHVQcmFkaGlnYWwiLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InNwb3RsaWdodCJ9″]

 

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc3JhbWFrcmlzaG5hbi5jb20v4K6k4K6y4K+I4K6v4K6a4K+I4K6V4K+N4K6V4K+B4K6u4K+NLeCuruCusuCusOCvjS8iLCJpbWFnZV9pZCI6LTEsImltYWdlX3VybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNyYW1ha3Jpc2huYW4uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA3L25yLmpwZyIsInRpdGxlIjoi4K6k4K6y4K+I4K6v4K6a4K+I4K6V4K+N4K6V4K+B4K6u4K+NIOCuruCusuCusOCvjSDigJMg4K6O4K644K+NLiDgrrDgrr7grq7grpXgrr/grrDgr4Hgrrfgr43grqPgrqngr40iLCJzdW1tYXJ5Ijoi4K6V4K614K6/4K6e4K6w4K+NIOCulS7grq7gr4vgrpXgrqngrrDgrpngr43grpXgrqngr40g4K6o4K+A4K6w4K6/4K6p4K+NIOCupOCuv+CuseCuteCvgeCuleCvi+CusuCvjSDgro7grqngr43grrEg4K6q4K6/4K6x4K6u4K+K4K604K6/4K6V4K+NIOCuleCuteCuv+CupOCviOCuleCus+Cuv+CuqeCvjSDgrqTgr4rgrpXgr4Hgrqrgr43grqrgrr/grqngr4gg4K614K+G4K6z4K6/4K6v4K6/4K6f4K+N4K6f4K+B4K6z4K+N4K6z4K6+4K6w4K+NLiDgrofgrqjgr43grqjgr4LgrrLgr4gg4K6k4K6u4K6/4K604K6/4K6p4K6/IOCuquCupOCuv+CuquCvjeCuquCuleCuruCvjSDgrrXgr4bgrrPgrr/grq/grr/grp/gr43grp/gr4HgrrPgr43grrPgrqTgr4EuIiwidGVtcGxhdGUiOiJzcG90bGlnaHQifQ==”]

 

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9zYXJhdmFuYW5tYW5pY2thdmFzYWdhbS5pbi8yMDIyLzA3LzE3L+CuquCvhuCusOCvgeCuteCvhuCun+Cuv+CuquCvjeCuquCvgS3grq7grrLgr4jgrpXgrrPgr40t4K6O4K644K+NIiwiaW1hZ2VfaWQiOjQ1MTEsImltYWdlX3VybCI6Imh0dHBzOi8vdmltYXJzYW5hbS5pbi93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNy8yOTQwMDEyMDFfNDk5MDg0MDkzNDM3MTY2N184ODM5NzYxNzAzMjMzMTA3NDUxX24uanBnIiwidGl0bGUiOiLgrqrgr4bgrrDgr4HgrrXgr4bgrp/grr/grqrgr43grqrgr4Eg4K6u4K6y4K+I4K6V4K6z4K+NIOKAkyDgro7grrjgr43grqTgrrDgr406Iiwic3VtbWFyeSI6IuCuhuCumuCuv+CusOCuv+Cur+CusOCvjSDgrpXgr4HgrrHgrr/grqrgr43grqrgr4E6IOCuruCusuCviOCur+CuleCupOCvjeCupOCuv+CuqeCvjSDgrqjgr4HgrrXgrrDgr4bgrrLgrr/grq/grr4g4K6u4K6+4K614K6f4K+N4K6f4K6k4K+N4K6k4K6/4K6p4K+NIOCuheCun+CvjeCun+CuqeCvjSDgrp/grr/grpXgr43grpXgr4vgrq/grr4g4K6q4K6/4K6w4K6k4K+H4K6a4K6k4K+N4K6k4K6/4K6y4K+NIOCumuCuvuCunuCvjeCumuCuv+CuruCusuCviOCupOCvjSDgrqTgr4vgrp/gr43grp/grqTgr43grqTgr4jgrqrgr40g4K6q4K6/4K6x4K6q4K+N4K6q4K6/4K6f4K6u4K6+4K6V4K6V4K+NIOCuleCviuCuo+CvjeCun+CuteCusOCvjS4g4K6q4K6k4K+N4K6k4K6/4K6w4K6/4K6V4K+I4K6v4K6+4K6z4K6w4K6+4K6VLCDgro7grrTgr4HgrqTgr43grqTgrr7grrPgrrDgrr7grpUg4K6a4K+G4K6v4K6y4K+N4K6q4K6f4K+B4K6u4K+NIOCuh+CuteCusOCupOCvgSDgrq7gr4HgrqTgrrLgr40g4K6V4K614K6/4K6k4K+IIOCuqOCvguCusuCvjSDgrpXgrr7grrLigKYiLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InNwb3RsaWdodCJ9″]

 

[visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly92YW5lbW1hZ2F6aW5lLmNvbS/grprgrr8t4K6S4K6w4K+BLeCuteCuv+CupOCvjeCupOCuv+Cur+CuvuCumuCuruCuvuCuqS3grprgrq7gr4LgrpUvIiwiaW1hZ2VfaWQiOi0xLCJpbWFnZV91cmwiOiJodHRwczovL3ZhbmVtbWFnYXppbmUuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA3L0lNRy0yMDIyMDcxNS1XQTAwMTguanBnIiwidGl0bGUiOiLgrprgrr8rIOCukuCusOCvgSDgrrXgrr/grqTgr43grqTgrr/grq/grr7grprgrq7grr7grqkg4K6a4K6u4K+C4K6VIOCuqOCvi+CuleCvjeCuleCvgSAtIOCuteCuqeCuruCvjSIsInN1bW1hcnkiOiLgrobgrpngr43grpXgrr/grrLgrqTgr43grqTgrr/grrLgr406IERyLiDgrqrgrr/grrDgrprgrqngr43grqkg4K6V4K+C4K6w4K+HIOCupOCuruCuv+CutOCuv+CusuCvjTogW+KApl0iLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InNwb3RsaWdodCJ9″] [visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy52YXNhZ2FzYWxhaS5jb20vYW50b2luZS1kZS1zYWludC1leHVwZXJ5LWluLWt1dHR5LWlsYXZhcmFzYW4ta2F0dHVyYWktYnkta2F2aW55YXItbmlybWkvIiwiaW1hZ2VfaWQiOi0xLCJpbWFnZV91cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnZhc2FnYXNhbGFpLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNy9QaWNzYXJ0XzIyLTA3LTE3XzEzLTA0LTU2LTk2Ni0xMDI0eDY4My5qcGciLCJ0aXRsZSI6IuCuheCuqOCvjeCupOCvjeCuteCuvuCuqeCvjSDgrqTgr4Eg4K6a4K+G4K6o4K+N4K6k4K+NIC0g4K6O4K6V4K+N4K6a4K+B4K6q4K+G4K6w4K6/4K6v4K6/4K6p4K+NIOKAnOCuleCvgeCun+CvjeCun+CuvyDgrofgrrPgrrXgrrDgrprgrqngr40g4oCdIC0g4K6V4K614K6/4K6e4K6w4K+NIOCuqOCusOCvjeCuruCuvyAtIOCuteCuvuCumuCuleCumuCuvuCusuCviCB8IOCuh+CusuCuleCvjeCuleCuv+CuryDgroXgrq7gr4jgrqrgr43grqrgr4EgfCDgrprgr4bgrqngr43grqngr4gsIOCupOCuruCuv+CutOCvjeCuqOCuvuCun+CvgSIsInN1bW1hcnkiOiLigJzgrrXgrr7grrTgr43grpXgr43grpXgr4jgrq/gr4jgrqrgr40g4K6q4K+B4K6x4K6V4K+N4K6V4K6j4K6/4K6V4K+N4K6VIOCuh+CusuCuleCvjeCuleCuv+Cur+CuruCvjSDgrq7grr/grpXgrrXgr4Hgrq7gr40g4K6a4K+B4K614K6+4K6w4K644K+N4K6v4K6u4K6+4K6VIOCuh+CusOCvgeCuleCvjeCuleCuv+CuseCupOCvgeKAnSDgro7grqngr43grrHgrr7grrDgr40g4K6q4K+G4K6w4K+N4K6p4K6+4K6j4K+N4K6f4K+LIOCuquCvhuCumuCvi+CuteCuvi4g4K6F4K6k4K+BIOCujuCuteCvjeCuteCus+CuteCvgSDgrqrgr4bgrrDgrr/grq8g4K6J4K6j4K+N4K6u4K+IISDgrq7gr4Dgrp/gr43grprgrr8g4K6k4K6w4K+B4K6V4K6/4K6xIOCuleCviCDgrpLgrqngr43grrHgrr/grqngr4gg4K6q4K6x4K+N4K6x4K6/4K6V4K+N4K6V4K+K4K6z4K+N4K614K6k4K+I4K6k4K+NIOCupOCuteCuv+CusCDgrprgrr/grrIg4K6a4K6u4K6v4K6Z4K+N4K6V4K6z4K6/4K6y4K+NIOCuteCvh+CuseCvgSDgrrXgrrTgrr/grq/gr4cg4K6H4K6y4K+N4K6y4K+IIOCujuCuqeCvjeCusSDgrqjgrr/grrLgr4jgrq/gr4gg4K6H4K6o4K+N4K6kIOCuieCusuCuleCuv+CusuCvjSDgroXgrp/gr4jgrq/gr4Hgrq7gr43grqrgr4vgrqTgr4EsIOCuruCvgeCupOCusuCvjSDgrqTgr4bgrrDgrr/grrXgrr7grpUg4K6k4K6p4K6V4K+N4K6V4K6+4K6pIOCuquCvgeCupOCvjeCupOCuleCupOCvjeCupOCviOCuleCvjSDgrpXgrqPgr43grp/grp/gr4jgrqrgrrXgrqngr4Hgrq7gr40sIOCuheCupOCviCDgrofgrrHgr4HgrpXgr43grpXgrqrgr43igKYiLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InNwb3RsaWdodCJ9″] [visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cDovL3d3dy55YWF2YXJ1bS5jb20vYW1iYXJhbXJldmlldy8iLCJpbWFnZV9pZCI6LTEsImltYWdlX3VybCI6Imh0dHA6Ly93d3cueWFhdmFydW0uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA2L2dhbmVzaGJhYnUuanBnIiwidGl0bGUiOiLgroXgrq7gr43grqrgrrDgrq7gr40g4oCTIOCuqOCvguCusuCvjSDgrqrgrr7grrDgr43grrXgr4ggLSDgrq/grr7grrXgrrDgr4Hgrq7gr40u4K6V4K6+4K6u4K+NIiwic3VtbWFyeSI6IuCuleCuo+Cvh+Cut+CvjeCuquCuvuCuquCvgSDigJzgroXgrq7gr43grqrgrrDgrq7gr43igJ0g4K6O4K6p4K+N4K6xIOCumuCviuCusuCvjeCusuCviCDgrq7gr4HgrqTgrqngr43grq7gr4HgrqTgrrLgrr7grpXgrqTgr40g4K6k4K6/4K6w4K+B4K6q4K+N4K6q4K6+4K614K+IIOCuteCuvuCumuCuv+CuquCvjeCuquCuv+CusuCvjeCupOCuvuCuqeCvjSDgroXgrrHgrr/grq7gr4HgrpXgrq7gr40g4K6a4K+G4K6v4K+N4K6k4K+B4K6V4K+K4K6j4K+N4K6f4K+H4K6p4K+NLiDigJzgroXgrq7gr43grqrgrrDgrq7gr4csIOCupOCuo+CvjeCuo+CvgOCusOCvhywg4K6a4K+L4K6x4K+HLi7igJ0g4K6O4K6p4K+N4K6x4K+BIOCupOCvgeCuteCumeCvjeCuleCvgeCuruCvjSDgrqrgrr7grprgr4HgrrDgrqTgr43grqTgrr/grrLgr40uIOKAnOCuheCuruCvjeCuquCusOCuruCvjeKAnSDgro7grqngr43grrEg4K6a4K+K4K6y4K+NIOCuruCvgeCupOCuqeCvjeCuruCviOCur+CuvuCulSDgrobgrp/gr4jgrq/gr4jgrpXgr40g4K6V4K+B4K6x4K6/4K6q4K+N4K6q4K6k4K6+4K6V4K+B4K6u4K+NLiDigJzgrqrgr4DgrqTgrr7grq7gr43grqrgrrDgrq7gr43igJ0gKOCuquCviuCuqeCvjeCuqeCuvuCun+CviCDgroXgrrLgr43grrLgrqTgr4Eg4K6q4K6f4K+N4K6f4K6+4K6f4K+IKSwg4oCc4K6k4K6/4K6V4K6u4K+N4K6q4K6w4K6w4K+N4oCdICjgrqTgrr/grprgr4jgrpXgrrPgr4gg4K6G4K6f4K+I4K6v4K6+4K6V4K6V4K+NIOCuleCviuCuo+CvjeCunyDgrqTgr4HgrrHgrrXgrr/grpXgrrPgr40pIOCuquCvi+CuqeCvjeCusSDgrprigKYiLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InNwb3RsaWdodCJ9″] [visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9udXRwYW0uc2l0ZS9pc3N1ZXMvaXNzdWUtNS8xNTAyLyIsImltYWdlX2lkIjotMSwiaW1hZ2VfdXJsIjoiaHR0cHM6Ly9udXRwYW0uc2l0ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNy92YWxsYXBpLXJldmlldy1jb3B5LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IuCuruCur+CuvuCuqeCupOCvjeCupOCuv+CusuCvjSDgrqjgrr/grqngr43grrHgrr7grp/gr4HgrpXgrr/grrHgrr7grrPgr40g4K614K6y4K+N4K6y4K6q4K6/IH4g4K6o4K+B4K6f4K+N4K6q4K6u4K+NIiwic3VtbWFyeSI6IuCuleCuteCuv+CupOCviCDgro7grrTgr4HgrqTgr4Hgrq7gr40g4K6O4K6y4K+N4K6y4K+L4K6w4K+B4K6V4K+N4K6V4K+B4K6u4K+NIOCuruCviuCutOCuvyDgrqTgrr7grqngr40g4K6J4K6v4K6/4K6w4K+NLiDgroXgrqjgr43grqQg4K6u4K+K4K604K6/IOCuieCur+Cuv+CusOCuvuCuleCuvywg4K6J4K6f4K6y4K6+4K6V4K6/IOCukuCusOCvgSDgrqTgr4rgrpXgr4Hgrqrgr43grqrgrr/grrLgr40g4K614K6+4K6a4K6/4K6V4K+N4K6V4K6V4K+NIOCuleCuv+Cun+CviOCuleCvjeCuleCvgeCuruCvjeCuquCvi+CupOCvgSDgroXgrqTgrqngr40iLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InNwb3RsaWdodCJ9″] [visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9udXRwYW0uc2l0ZS9pc3N1ZXMvaXNzdWUtNS8xNDk3LyIsImltYWdlX2lkIjotMSwiaW1hZ2VfdXJsIjoiaHR0cHM6Ly9udXRwYW0uc2l0ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNy9jaG9sYW5pbGEtcmV2aWV3LXNjYWxlZC5qcGciLCJ0aXRsZSI6IuCumuCvi+CutOCuqOCuv+CusuCuvuCuteCuv+CuqeCvjSDgrprgrrLgrqngrq7grrHgr43grrEg4K6o4K6k4K6/4K6v4K6/4K6p4K+NIOCuh+CumuCviOCur+Cvi+CuteCuv+Cur+CuruCvjSB+IOCuqOCvgeCun+CvjeCuquCuruCvjSIsInN1bW1hcnkiOiLgrofgrqrgr43grqrgr4vgrqTgr4Eg4K6o4K6+4K6u4K+NIOCuleCviuCusOCvi+CuqeCuviDgro7grqngr4Hgrq7gr40g4K6V4K+K4K6f4K+B4K6Z4K+N4K6V4K+B4K6V4K+I4K6v4K6/4K6p4K+NIOCuqOCuvuCuqeCvjeCuleCuvuCuteCupOCvgSDgroXgrrLgr4jgrq/grr/grqngr40g4K614K6+4K6a4K6y4K+B4K6V4K+N4K6V4K+B4K6z4K+NIOCumuCvhuCusuCvjeCuteCvi+CuruCuviDgrofgrrLgr43grrLgr4jgrq/grr4g4K6O4K6p4K+N4K6xIOCuiuCumuCusuCuvuCun+CvjeCun+CupOCvjeCupOCuv+CusuCvjSDgrofgrrDgr4HgrpXgr43grpXgrr/grrHgr4vgrq7gr40g4K6H4K6y4K+N4K6y4K+I4K6v4K6+PyDgrobgrqngrr7grrLgr40iLCJ0ZW1wbGF0ZSI6InNwb3RsaWdodCJ9″] [visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9udXRwYW0uc2l0ZS9wb2V0cnkvcmV2aWV3cy81ODcvIiwiaW1hZ2VfaWQiOi0xLCJpbWFnZV91cmwiOiJodHRwczovL251dHBhbS5zaXRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA0L3NpdmFqaS1yZXZpZXctc2NhbGVkLmpwZyIsInRpdGxlIjoi4oCz4K6q4K6V4K6f4K6/4K6k4K+N4K6k4K6p4K+N4K6u4K+IIOCuruCuv+Cus+Cuv+CusOCvgeCuruCvjSDgrrXgr4Dgrp/gr4HigJ0gfiDgrqjgr4Hgrp/gr43grqrgrq7gr40iLCJzdW1tYXJ5Ijoi4oCc4K6a4K6/4K614K6+4K6c4K6/IOCuleCuo+Cvh+CumuCuqeCuv+CuqeCvjSDgrq7gr4HgrqTgr43grqTgrpngr43grpXgrrPgr43igJ0g4K6k4K+K4K6V4K+B4K6q4K+N4K6q4K+IIOCuruCvgeCuqeCvjeCuteCviOCupOCvjeCupOCvgSDigJzgrprgrr/grrDgrr/grqrgr43grqrgr4Eg4K6O4K6p4K+N4K6q4K6k4K+BIOCuhuCuqeCvjeCuruCuvuCuteCuv+CuqeCvjSDgrq7gr4rgrrTgrr/grq/grr7grpUg4K6H4K6w4K+B4K6V4K+N4K6V4K6/4K6x4K6k4K+B4oCdIOKAkyDgrqrgrr7grqrgr43grrLgr4sg4K6o4K+G4K6w4K+B4K6f4K6+IOCuleCuteCuv+CupOCviOCur+CviCIsInRlbXBsYXRlIjoic3BvdGxpZ2h0In0=”] [visual-link-preview encoded=”eyJ0eXBlIjoiZXh0ZXJuYWwiLCJwb3N0IjowLCJwb3N0X2xhYmVsIjoiIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9ib29rZGF5LmluL3RoYWktbm92ZWwtYm9vay1ieS1tYXhpbS1nb3JreS1ib29rLXJldmlldy1ieS1wb29uZ29kaS1rYXRoYWlzb2xsaS8/ZmJjbGlkPUl3QVIxcmtxdHEwX0pJakxxN2p6dTZpdjRaU1BaU0ZTZU9EM0hGdnhzNENaRW9xR09jZzlCakRyMlpXWmsiLCJpbWFnZV9pZCI6LTEsImltYWdlX3VybCI6Imh0dHBzOi8vYm9va2RheS5pbi93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNy9Cb29rLVJldmlldy1UaGFpLmpwZyIsInRpdGxlIjoi4K6o4K+C4K6y4K+NIOCuheCuseCuv+CuruCvgeCuleCuruCvjTog4K6u4K6+4K6V4K+N4K6a4K6/4K6u4K+NIOCuleCuvuCusOCvjeCuleCvjeCuleCuv+Cur+Cuv+CuqeCvjSDigJngrqTgrr7grq/gr40g4K6o4K6+4K614K6y4K+N4oCZIC0g4K6q4K+C4K6Z4K+N4K6V4K+K4K6f4K6/IOCuleCupOCviOCumuCviuCusuCvjeCusuCuvyIsInN1bW1hcnkiOiJUaGFpIE5vdmVsIEJvb2sgQnkgTWF4aW0gR29ya3kgQm9vayBSZXZpZXcgQnkgUG9vbmdvZGkgS2F0aGFpc29sbGkg4K6o4K+C4K6y4K+NIOCuheCuseCuv+CuruCvgeCuleCuruCvjTog4K6u4K6+4K6V4K+N4K6a4K6/4K6u4K+NIOCuleCuvuCusOCvjeCuleCvjeCuleCuv+Cur+Cuv+CuqeCvjSDigJngrqTgrr7grq/gr40g4K6o4K6+4K614K6y4K+N4oCZIC0g4K6q4K+C4K6Z4K+N4K6V4K+K4K6f4K6/IOCuleCupOCviOCumuCviuCusuCvjeCusuCuvyIsInRlbXBsYXRlIjoic3BvdGxpZ2h0In0=”]

Advertisement

தீபிகா நடராஜனின் “ புத்தனிலிருந்து சித்தார்த்தனுக்கு திரும்புதல்” கவிதைத் தொகுப்பு.

சிந்தன் புக்ஸ் வெளியீடு | விலை : ₹ 100