புனைவு

நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஏழு தலைமுறைகள் (Roots)

ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கடத்தப்பட்டு அமெரிக்காவில் அடிமையாக விற்கப்படும் ஒருவன் தனது பிள்ளைக்கு தனது வரலாற்றைக் கூற, அவன் தனது வாரிசுக்கு தங்களது வரலாற்றைக் கூற…. என இப்படியே ஏழாவது

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

கொஞ்சம் மனது வையுங்கள் தோழர் ஃப்ராய்ட்

எனக்கு ஒரு கருத்து உண்டு. ஒரு வாசகர் தான் வாசிக்கும் கவிதைக்கு ஒரே அர்த்தம்தான் இருக்குமென வாசிக்கும் அவருக்கு வேண்டுமென்றால் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

சஞ்சாரம்

நடிப்பு சக்கரவர்த்தி சிவாஜிகணேசன் நடித்த படத்தில் c.s. ஜெயராமன் “ஆயிரம் கண் போதாது வண்ணக்கிளியே” பாடியிருப்பார். அந்த பாடலை நாகசுரத்தில் கேக்கும்போது இன்னம்புரியாத பிரேமை ஏற்படும் அதை

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

மரக்கறி

2016 ம் ஆண்டுக்கான மேன் புக்கர் பரிசினை பெற்ற நாவல் சமகால கவிஞர் சமயவேல் கருப்புசாமி அவர்களின் இரண்டு மொழிபெயர்ப்பு கவிதைத் தொகுப்புகளை வாசித்தவர்கள் இந்த அவரது

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

நகர்துஞ்சும் நள்யாமத்தில் செங்கோட்டு யானைகள் எடுத்துப் படித்த VIII தஸ்தாவேஜ்கள்

கண்ணீர் ததும்பும் கண்களோடும்… கனத்த இதயத்தோடும்…  கதையைப் படித்து முடித்தவுடன், குறைந்தபட்சம் இரண்டு மணி நேரமாவது நம் ஆழ்மனதை அலைக்கழிக்கும் வலியை, அங்கலாய்ப்பை, வருத்தத்தை,  வஞ்சனையில்லா  பட்டாளத்தாரின் வாழ்வை எனக் கதை குறித்து

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

சமயவேலின் “இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்”

இவரது மின்னிப் புற்களும் மிதுக்கம் பழங்களும் , பறவைகள் நிரம்பிய முன்னிரவு ஆகிய கவிதைத் தொகுப்புகளை ஏற்கனவே வாசித்த ஆவலுடன் இத்தொகுப்பினை வாசிக்க எடுத்ததும் வாசித்ததும் முடித்ததும்

Read More