இணைய இதழ்கள்

“ஒரு ஆணுக்கும் ஆணுக்குமான தொடுதலும் தொடுதல் நிமித்தமான புரிதலும்” என்பதாகத் தான் இந்தக் கதை நமக்குள் பதிவாகிறது. நகப்பூச்சும்...
சொன்னதைச் செய்வான், தந்ததைத் தின்பான்,எங்கிருந்து வந்தான், எவர் மூலம் வந்தான்,எப்படி வந்தான், எப்ப வந்தான்னு அவனைப் பத்தி எதுவும்...
2021 டிசம்பர் மாதம் வெளியாகிய ‘தமிழினி’ இணைய இதழில் செந்தில் ஜெகன்நாதன் எழுதிய ”நெருநல் உளனொருத்தி” சிறுகதை வெளியாகியது. ...
நிறையக் குடும்பங்களில் தந்தையைப் பற்றிய பிம்பத்தை பிள்ளைகளின் மனதில் எப்படி பதிகிறது என்பதில் மிகப் பெரிய பங்கு தாயைப்...
கலகம் இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான நாச்சியாள் சுகந்தியின் “மழை தருமோ மேகம்”  சிறுகதை குறித்து ...
தமிழினி இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான செந்தில் ஜெகன்நாதனின்  “மழைக்கண்” சிறுகதை குறித்து அம்மு ராகவ்-வின்...
தமிழினி இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான செந்தில் ஜெகன்நாதனின்  “மழைக்கண்” சிறுகதை குறித்து அர்ஷா மனோகரனின்...
யாவரும்.காம் இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான எழுத்தாளர் மணி எம்.கே.மணியின் “மாங்கனிகள்” சிறுகதை குறித்து வாசுகி...