கவிதைகள்

பொய்யாக்கொடி வையை முதுநீர்ச் சமணர்கள் / அகழ்தரை ஈமத்தாழிக்குள் பதுங்கி வாழ்கிறது இருட்டு நெல் / பொய்யாக்கொடி வையை...
மிக எளிதாக எழுதக்கூடியதைக் கவிதை என்று சொல்லலாமா? நிச்சயமாக இல்லை. சொல்ல வந்த கருத்துக்களை நேரடியாகவும் புனைவு வழியாகவும்...
கவிதைகள் எப்போதுமே ஈர்ப்பு மிக்கவை. சொல்ல வேண்டியவற்றைச் சுருங்கவும், எளிதாகச் சொல்லவும், அது சேர வேண்டியவர்கள் இடத்தில் எளிதாகச்...
தமிழிலக்கியத்தின் வளர்ச்சிக்கு சங்க காலம் முதல் இன்றைய நவீன காலம் வரை உறுதுணையாக இருந்து வருபவை பாடல்களும் கவிதைகளும். ...
எம்.ரிஷான் ஷெரீஃப் எழுதிய ஆட்டுக்குட்டிகளின் தேவதை கவிதை நூலுக்கான அணிந்துரை. 3-டி திரைப்படம் ஓடுகிற படமாளிகையில் சீட்டு வாங்கிக்...
தனித்த உயிரியாய் ஏதோவொன்றினைத் தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கும் கவிமனம். அன்றாடம் நிகழ்ந்து கொண்டு இருப்பனவற்றில் எங்கேனும் தன் வாதைகளை,...