குறுங்கதைகள்

குறுங்கதைகள்நூல் அலமாரி

நூறு புராணங்களின் வாசல்

 முபீன் சாதிகாவின் ”நூறு புராணங்களின் வாசல்” நூலுக்கு எழுத்தாளர் வாஸந்தி எழுதிய முன்னுரை. முபீன் சாதிகா ஓர் அபூர்வமான எழுத்தாளர். அபூர்வம் என்பதற்குக் காரணம்-வழமையான எழுத்துகளிலிருந்து மாறுபட்டு

Read More
குறுங்கதைகள்நூல் அலமாரிமின்னூல்

நரேஷின் ‘மஜ்னூன்’ குறுங்கதைகளின் தொகுப்பு குறித்த பார்வை

அமேசான் கிண்டிலில் அண்மையில் மின் நூலாக வெளிவந்துள்ள, யதார்த்தவாதம், மாய யதார்த்தம், அறிவியற் புனைவு உள்ளிட்ட வகைமைகளையும் நகைச்சுவை, காதல், பிரிவு, பெருந்துயரம் போன்ற உணர்வு வெளிப்பாடுகளையும்

Read More