சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு கவிஞர்/ மொழிபெயர்ப்பாளர்  நர்மதா குப்புசாமி அவர்கள் வாசகர்களின் கவனத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள் இதோ.. 

 

மொழிபெயர்ப்பு - நாவல்

1

பெருமகிழ்வின் பேரவை

ஆசிரியர் : அருந்ததி ராய்

தமிழில்: ஜி.குப்புசாமி

வெளியீடு : காலச்சுவடு பதிப்பகம்

வெளியான ஆண்டு : 2021

விலை : ₹ 550

 

மொழிபெயர்ப்பு - அபுனைவு நூல்

ஆஸாதி

சுதந்திரம் | பாஸிஸம் | புனைவு

ஆசிரியர்: அருந்ததிராய்

தமிழில்:  ஜி . குப்புசாமி

வெளியீடு :  காலச்சுவடு பதிப்பகம்

வெளியான ஆண்டு :  2022

விலை : ₹  200

எழுதியவர்:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *