ஷமீலா யூசுப் அலி

“எங்களைக் காயப்படுத்தக் கூடிய அல்லது குத்திப் பேசக்கூடிய நூல்களை மட்டுமே நாம் வாசிக்க வேண்டும். எங்களைவிட நாங்கள் அதிகம்...