செந்தில் ஜெகன்நாதன்

தன்னுடைய முப்பது வயதுக்கு பிறகே எழுதத் துவங்கிய கி.ரா கிட்டத்தட்ட எழுபது வருடங்களாக படைப்பூக்க மனநிலையுடனே இருந்தது அறிவுத்தளத்தில்...