ராஜகுரு

தி என்ற இழிமுறையை பாதுகாக்கவும், காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஆரிய பிராமணியம் எவ்வாறு சூழலை- விலங்குகளை-தாவரங்களை-...
கண்ணீர் ததும்பும் கண்களோடும்… கனத்த இதயத்தோடும்…  கதையைப் படித்து முடித்தவுடன், குறைந்தபட்சம் இரண்டு மணி நேரமாவது நம் ஆழ்மனதை அலைக்கழிக்கும் வலியை, அங்கலாய்ப்பை,...