பொன்.குமார்

நல்லரசன் ஒரு நல்ல கவிஞர். விதை நெல் மூலம் கவிதைப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தவர் வாக்குமூலம், முகங்கள்,  திசைகள், தழும்புகள் ...