முகமது நாசர்.

மாறனின் ”இல்லாள்” ஒரு கண்ணியமான தொடுதல், ஒவ்வொரு இடத்திலும் கண்ணியமாக கதாபாத்திரங்களை கையாள வேண்டும் என்ற அக்கறை. குறைந்த...