குகை மா.புகழேந்தி

சிவ நித்யஸ்ரீ எழுதிய “ நீ ததும்பும் பெருவனம்” கவிதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள அணிந்துரை. காதலின் முழுமையை அபூர்வ...