டெல்பின் அற்புதராஜ்

ஒரு பயிற்றுநராக விவசாயத்தைப் பற்றிப் பேசும்போது என் தரப்பிற்கு வலு சேர்க்கவே இப்புத்தகத்தைப் படிக்கவேண்டுமென்று ஆரம்பித்தேன். 240 பக்கங்கள்...
இலை உதிர்வதைப் போல 26 சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுப்பு. கதைகள் பலவும் சொல்லி வைத்தாற்போல் 6 பக்கங்களுக்கு மிகாதவை...
பெயர் மற்றும் அட்டைப்படத்திற்காகவே வாசிக்க விரும்பிய புத்தகம் . புத்தகம் கையில் கிடைப்பதற்கு முன்பாகவே கதை குறித்த சில...
ஏறக்குறைய இருபதுவருட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஒரு மிக அழகான, ஆழமான, அனுபவத்தை தரக்கூடிய  புத்தகம் வாசிக்க நேர்ந்தது. ஏறக்குறைய...