தீபா நாகராணி

ராஜகுமாரியின் வீடு வழியில் இருந்தது என்கிற முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பை வெளியிட்டிருக்கும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த  உமா மோகன் கவிதை...