அர்ஷா மனோகரன்

ஒவ்வொரு நிகழ் நொடிகளிலும், நம்மைச் சுற்றி நூறு கதைகள் நிகழ்கின்றன.  காட்சிகள் எல்லோருக்கும் காட்டப்படுகிறது. ஆனால் எழுத்தாளருக்கே அதனுள்...
நூல்களை வாசிப்பது என்பது அலாதியான இன்பம். பல புதிய அனுபவங்களையும் உணர்வுகளையும் நுட்பமான மாற்றங்களையும் எனக்குள் விதைப்பதில் நூல்கள்...
கலகம் இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான நாச்சியாள் சுகந்தியின் “மழை தருமோ மேகம்”  சிறுகதை குறித்து ...
மண்ணில் மறைந்திருக்கும் பொன்னைப்போல், சூட்சுமமான, கவிஞரின் உணர்வுகளுக்கேட்ப, கையாளும் உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ப கவிதைகள் உருப்பெறுகின்றன என்று நினைக்கிறேன். வாசகனுக்கு...
தமிழினி இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான செந்தில் ஜெகன்நாதனின்  “மழைக்கண்” சிறுகதை குறித்து அர்ஷா மனோகரனின்...
புத்தக வாசிப்பு என்பது சில நேரங்களில் பனிக்கட்டி போல் நிமிடத்துக்குள் கரைந்து விடுகிறது. சில புத்தகங்களோ மலையை குடைவது...